Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

zákon Lambertův–Bouguerův
angl: Lambert and Bouguer law slov: Lambertov a Bouguerov zákon něm: Lambert-Bouguersches Gesetz n rus: закон Ламберта и Бугера  1993-b1
podpořila:
spolupracují: