Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bod okluzní
bod na přízemní synoptické mapě, který tvoří vrchol teplého sektoru cyklony a z něhož se směrem do vyššího tlaku vzduchu rozbíhají v okludované cykloně zbývající části teplé a studené fronty. Během procesu okluze se okluzní bod přemísťuje k okraji cyklony. Někdy se poblíž okluzního bodu vytváří nový střed cyklony. Viz též fronta okluzní.
angl: point of occlusion; slov: oklúzny bod; něm: Okklusionspunkt m; fr: point d'inflexion m; rus: точка окклюзии  1993-a3
podpořila:
spolupracují: