Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proudění tryskové mimotropické
tryskové proudění, které je vázáno na polární i arkt. planetární výškovou frontální zónu. Dělí se na tryskové proudění mírných šířek a tryskové proudění arktické. Mimotropické tryskové proudění se vyznačuje velkou proměnlivostí zeměp. polohy i rychlostí. Typickým znakem je velká meandrovitost tohoto proudění, hlavně v mírných šířkách. Viz též proudění tryskové subtropické.
angl: extratropical jet stream; slov: mimotropické dýzové prúdenie; něm: aussertropischer Strahlstrom m; rus: внетропическое струйное течение  1993-a1
podpořila:
spolupracují: