Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mlha radiační
mlha z vyzařování mlha vzniklá izobarickým radiačním ochlazováním vzduchu od aktivního povrchu, jehož teplota se snižuje následkem efektivního vyzařování. Tímto způsobem vznikají mlhy především v noci, v zimním období se někdy udržují po celý den. Častější jsou mlhy přízemní než mlhy vysoké. Viz též klasifikace mlh Willettova, mlha advekční.
angl: radiation fog slov: radiačná hmla něm: Strahlungsnebel m rus: радиационный туман  1993-a3
podpořila:
spolupracují: