Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

hodnota sněhové pokrývky vodní
výška vodní vrstvy, která vznikne rozpuštěním sněhové pokrývky, resp. její hmotnost, vztažená na jednotku plochy. Vodní hodnota sněhové pokrývky se udává v mm vodního sloupce nebo v kg.m–2. Pro zatížení stavebních konstrukcí se používají jednotky kg.m—2 nebo kPa. Viz též sněhoměr.
angl: snow water equivalent, water equivalent of snow slov: vodná hodnota snehovej pokrývky něm: Wassergehalt der Schneedecke m rus: водный эквивалент снега, запас воды в снежном покрове  1993-a3
podpořila:
spolupracují: