Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

koagulace
souhrnné označení mikrofyzikálních procesů, při nichž vodní kapky nebo ledové částice v oblaku rostou zachycováním jiných oblačných částic při vzájemných nárazech. Vyskytuje se ve starší meteorologické literatuře. V současné době označujeme procesy růstu vodních kapek při jejich vzájemných nárazech jako koalescence, vznik shluků ledových krystalů jako agregace a růst krupek a krup namrzáním přechlazených kapek jako zachycování nebo sběr.
angl: coagulation slov: koagulácia něm: Koagulation f rus: коагуляция  1993-a3
podpořila:
spolupracují: