Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

blesk stuhový
řídce se vyskytující druh blesku, jehož kanál má mnohem větší šířku než normální čárový blesk. Bývá vysvětlován posunem ionizovaného svítícího kanálu blesku silným větrem. Není však vyloučen ani chybný fotografický záznam dvou nebo více rychle po sobě následujících výbojů, způsobený pohybem fotografického přístroje. Stuhový blesk bývá uváděn zejména ve starší odb. literatuře; novější soustavné opt. výzkumy blesku jej nepotvrzují.
angl: ribbon lightning slov: stuhový blesk něm: Bandblitz m rus: ленточная молния fr: éclair en bandes m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: