Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

tlak nasycené vodní páry vzhledem k vodě
tlak vodní páry, která je ve stavu termodynamické rovnováhy s rovným povrchem čisté vody za dané teploty. Viz též nasycení, rovnice Clausiova–Clapeyronova, vzduch nasycený.
angl: saturated water vapour pressure with respect to water slov: tlak nasýtenej vodnej pary vzhľadom na vodu něm: Sättigungswasserdampfdruck über Wasser m rus: упругость насыщения водяного пара по отношению к воде  1993-a3
podpořila:
spolupracují: