Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

intenzita osvětlení
syn. osvětlenost.
angl: illuminance; slov: osvetlenosť; něm: Beleuchtungsstärke f; rus: освещенность  2022
podpořila:
spolupracují: