Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

fronta aktivní
blíže neurčené označení pro atmosférické fronty, které s sebou přinášejí výrazné projevy počasí (intenzivní srážky, bouřky, silný vítr). Jejím opakem je fronta nevýrazná.
angl: active front slov: aktívny front něm: aktive Front f fr: front chaud/froid actif m rus: активный фронт  1993-a3
podpořila:
spolupracují: