Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pokrývka sněhová
vrstva sněhu nebo ledu, která přímo nebo nepřímo vznikla v důsledku tuhých srážek. Tento termín se vztahuje jak na celkovou sněhovou pokrývku, tak na nový sníh. Viz též měření sněhové pokrývky, hodnota sněhové pokrývky vodní, hustota sněhu, den se sněhovou pokrývkou.
angl: snow cover; slov: snehová pokrývka; něm: Schneedecke f; rus: снежный покров  1993-a3
podpořila:
spolupracují: