Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

indikatrice rozptylová
prostorové rozložení intenzity záření rozptýleného určitou částicí nebo souborem částic. Vyjadřuje se pomocí rozptylového diagramu.
angl: indicatrix of diffusion, scattering indicatrix slov: rozptylová indikatrica něm: Streufunktion f, Streuindikatrix f rus: индикатриса рассеяния  1993-a2
podpořila:
spolupracují: