Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

předpověď počasí krátkodobá
předpověď budoucího stavu počasí v daném místě nad určitou oblastí nebo územím na období od 12 hodin do 3 dnů. Pro její zpracování se v současnosti používá především numerických předpovědí počasí. Viz též předpověď počasí střednědobá, dlouhodobá, velmi krátkodobá.
angl: short-range forecast; slov: krátkodobá predpoveď počasia; něm: kurzfristige Vorhersage f; rus: краткосрочный прогноз  1993-a3
podpořila:
spolupracují: