Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

radiolokace pasivní
metoda radiolokace, využívající k získání informace o radiolokačním cíli elmag. záření generované samotným cílem (radiová komunikace letadel, v meteorologii např. bleskové výboje). Většinou se využívá více přijímacích antén na různých místech, aby bylo možné pomocí triangulačních metod určit polohu cíle. Viz též cíl radiolokační, radiolokace aktivní.
angl: passive radio detection slov: pasívna rádiolokácia něm: passive Funkortung f rus: пассивная радиолокация  1993-a3
podpořila:
spolupracují: