Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

analýza frontální
součást synoptické analýzy, zaměřená na detekci atmosférických front na přízemních, méně často i na výškových synoptických mapách. Sleduje se vznik, intenzita, druh, rychlost postupu, popř. rozpad front a s tím související počasí. K frontální analýze patří i sledování vzniku a vývoje cyklon a anticyklon. Pokud je prováděna ručně, mluvíme o frontální analýze subjektivní, při počítačovém zpracování jde o tzv. objektivní frontální analýzu. Viz též analýza synoptických map.
angl: frontal analysis slov: frontálna analýza něm: Frontenanalyse f fr: analyse frontologique f, analyse frontale f rus: фронтологический анализ  1993-a3
podpořila:
spolupracují: