Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

světlo difuzní
syn. světlo rozptýlené – v meteorologii světlo rozptýlené molekulami vzduchu a aerosolovými částicemi přítomnými v atmosféře.
angl: diffuse light; slov: difúzne svetlo; něm: diffuses Licht n, gestreutes Licht n; rus: диффузный свет, рассеянный свет  1993-a1
podpořila:
spolupracují: