Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

světlo difuzní
syn. světlo rozptýlené – v meteorologii světlo rozptýlené molekulami vzduchu a aerosolovými částicemi přítomnými v atmosféře.
angl: diffuse light slov: difúzne svetlo něm: diffuses Licht n, gestreutes Licht n rus: диффузный свет, рассеянный свет  1993-a1
podpořila:
spolupracují: