Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

světlo difuzní
syn. světlo rozptýlené – v met. světlo rozptýlené molekulami vzduchu a aerosolovými částicemi přítomnými v atmosféře.
angl: diffuse light slov: difúzne svetlo rus: диффузный свет, рассеянный свет něm: diffuses Licht n, gestreutes Licht n  1993-a1
podpořila:
spolupracují: