Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

meteorograf ventilovaný
meteorograf vybavený zařízením pro umělou ventilaci čidel pro měření meteorologických prvků. Používá se v případech, kdy přirozená ventilace čidel by byla nedostatečná (např. při pohybu meteorografu).Viz též meteorograf.
angl: aspiration meteorograph slov: ventilovaný meteorograf něm: Aspirationsmeteorograph m rus: аспирационный метеорограф  1993-a3
podpořila:
spolupracují: