Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

kryptoklima
označení pro mikroklima uzavřených prostor, které zavedli angl. meteorologové C. E. P. Brooks a G. J. Evans v r. 1956.
angl: cryptoclimate slov: kryptoklíma něm: Kryptoklima n rus: криптоклимат  1993-a1
podpořila:
spolupracují: