Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kryptoklima
Termín zavedli angl. meteorologové C. E. P. Brooks a G. J. Evans v r. 1956. Skládá se z řec. κρύπτος [kryptos] „skrytý, tajný“ (srov. krypta) a slova klima.
angl: cryptoclimate; slov: kryptoklíma; něm: Kryptoklima n; rus: криптоклимат  1993-a1
podpořila:
spolupracují: