Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

kondenzace turbulentní
označení pro kondenzaci vodní páry, ke které dochází ve vzduchu blízkém stavu nasycení následkem neuspořádaných vert. turbulentních pohybů. Turbulentní kondenzací mohou vznikat turbulentní oblaky. Při pokročilém matematickém modelování procesů oblačné mikrofyziky je i tento proces součástí parametrizace nukleace vody.
angl: turbulent condensation slov: turbulentná kondenzácia něm: turbulente Kondensation f rus: турбулентная конденсация  1993-a3
podpořila:
spolupracují: