Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

pásma frekvenční mikrovlnná K, X, C, S, L
oblasti mikrovlnných frekvencí používané pro radarová měření jsou konvenčně značeny uvedenými písmeny. Tabulka ukazuje střední vlnové délky a střední frekvence pro jednotlivá pásma.
Pásmo Vlnová délka [cm] Frekvence [GHz]
K 1 30
X 3 10
C 5 6
S 10 3
L 20 1,5
angl: microwave frequency bands K, X, C, S, L; slov: frekvenčné mikrovlnné pásma K, X, C, S, L; rus: диапазоны СВЧ-излучения K, X, C, S, L, полосы частот в микроволновом диапазоне  2014
podpořila:
spolupracují: