Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

modely přízemní vrstvy atmosféry
teor. schémata přízemní vrstvy atmosféry zahrnující určité zjednodušující předpoklady o jejích vlastnostech, zejména o vert. rozložení meteorologických prvků a veličin. Základem jsou funkce popisující závislost bezrozměrných gradientů meteorologických veličin na stabilitě (angl. flux-gradient relationships). Používají se různé empirické tvary univerzálních funkcí, principiálně to mohou být i funkce odvozené z teorie. Integrujeme-li univerzální funkce v gradientovém tvaru podél vertikály, získáme vertikální profily příslušných veličin v závislosti na stabilitě. Ty se používají např. pro parametrizaci přízemní vrstvy atmosféry v numerických modelech.Viz též modely mezní vrstvy atmosféry.
angl: constant flux layer model, surface layer model; slov: model prízemnej vrstvy atmosféry; něm: Modell der bodennahen Grenzschicht n, Modell der Prandtl-Schicht n; rus: модел приземного слоя атмосферы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: