Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

modely přízemní vrstvy atmosféry
teor. schémata přízemní vrstvy atmosféry zahrnující určité zjednodušující předpoklady o jejích vlastnostech, zejména o vert. rozložení meteorologických prvků a veličin. Základem jsou funkce popisující závislost bezrozměrných gradientů meteorologických veličin na stabilitě (angl. flux-gradient relationships). Používají se různé empirické tvary univerzálních funkcí, principiálně to mohou být i funkce odvozené z teorie. Integrujeme-li univerzální funkce v gradientovém tvaru podél vertikály, získáme vertikální profily příslušných veličin v závislosti na stabilitě. Ty se používají např. pro parametrizaci přízemní vrstvy atmosféry v numerických modelech.Viz též modely mezní vrstvy atmosféry.
angl: constant flux layer models, surface layer models slov: modely prízemnej vrstvy atmosféry rus: модели приземного слоя атмосферы něm: Modelle der bodennahen Grenzschicht n/pl, Modell der Prandtl-Schicht  1993-a3
podpořila:
spolupracují: