Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

klima solární
syn. klima matematické – model klimatu, které by se vytvořilo na stejnorodé pevné Zemi bez atmosféry díky působení astronomických klimatických faktorů. Solární klima by bylo určeno jen množstvím dopadajícího záření Slunce v závislosti na zeměp. šířce, takže solární klimatická pásma by byla ohraničena rovnoběžkami: tropické pásmo mezi obratníky, mírná pásma od obratníků po polární kruhy, dále pak polární pásma. Východiskem pro popis solárního klimatu je roční pohyb Slunce po ekliptice. Viz též klima radiační, klima fyzické.
angl: solar climate; slov: solárna klíma; něm: Solarklima n; rus: солярный климат (расчетный)  1993-b3
podpořila:
spolupracují: