Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

vorticita relativní
viz vorticita.
angl: relative vorticity slov: relatívna vorticita něm: relative vorticity f rus: относительный вихрь скорости  1993-a3
podpořila:
spolupracují: