Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

slapy atmosférické
periodické pohyby zemské atmosféry vyvolané gravitačním účinkem Měsíce a Slunce a odstředivých sil rotace Země kolem těžiště soustavy Země – Měsíc, resp. Země – Slunce, podobně jako slapy (příliv a odliv) hydrosféry. Takto vzniklé vlny mají poměrně malou amplitudu a vzhledem k malé hustotě atmosféry se projevují jen nevýznamným kolísáním tlaku vzduchu.
angl: atmospheric tides; slov: atmosférické slapy; něm: atmosphärische Gezeiten pl; rus: атмосферные приливы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: