Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teorém cirkulační Bjerknesův
vztah mezi cirkulací, rozdělením tlaku a měrného objemu v atmosféře. Podle něj jsou v absolutní souřadnicové soustavě změny cirkulace podél libovolné uzavřené křivky v každém čase rovny počtu izobaricko-izosterických solenoidů na ploše vymezené touto křivkou. Bjerknesův cirkulační teorém je obecným základem pro teoretické objasnění libovolných cirkulačních pohybů v atmosféře. Odvodil jej V. Bjerknes v letech 1898–1902.
angl: circulation theorem of Bjerknes; slov: Bjerknesova cirkulačná teoréma; něm: Zirkulationstheorem nach Bjerknes n; rus: теорема о циркуляции, теорема циркуляции Бьеркнеса  1993-a1
podpořila:
spolupracují: