Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

teorém cirkulační Bjerknesův
vztah mezi cirkulací, rozdělením tlaku a měrného objemu v atmosféře. Podle něj jsou v absolutní souřadnicové soustavě změny cirkulace podél libovolné uzavřené křivky v každém čase rovny počtu izobaricko-izosterických solenoidů na ploše vymezené touto křivkou. Bjerknesův cirkulační teorém je obecným základem pro teoretické objasnění libovolných cirkulačních pohybů v atmosféře. Odvodil jej V. Bjerknes v letech 1898–1902.
angl: circulation theorem of Bjerknes slov: Bjerknesova cirkulačná teoréma něm: Zirkulationstheorem nach Bjerknes n rus: теорема о циркуляции, теорема циркуляции Бьеркнеса  1993-a1
podpořila:
spolupracují: