Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

nemoci meteotropní
nemoci, jejichž vznik nebo průběh jsou spjaty s komplexem met. faktorů, k nimž patří např. teplota a vlhkost vzduchu, změny tlaku vzduchu, nadbytek nebo nedostatek ultrafialového záření, el. vlastnosti ovzduší apod. U některých meteotropních nemocí byl podíl počasí bezpečně prokázán, u jiných je jeho spoluúčast pravděpodobná. V současné době se mezi meteotropní nemoci počítají srdečně cévní onemocnění, alergické stavy, některé nemoci kožní, infekční a také nemoci dýchacího ústrojí aj. Viz též meteotropismus.
angl: meteorotropic diseases slov: meteorotropné choroby něm: meteorotrope Krankheiten f/pl rus: метеоротропные заболевания  1993-a2
podpořila:
spolupracují: