Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

aerosoly primární
atmosférický aerosol, jehož částice jsou do vzduchu přímo emitovány ze svých zdrojů. V čes. tech. literatuře, zejména staršího původu, se lze setkat i se synonymickým pojmem aerosoly disperzní.
angl: primary aerosols slov: primárne aerosoly něm: primäres Aerosol n fr: aérosols primaires (biogéniques) rus: первичные аэрозольные (взвешенные) частицы  2014
podpořila:
spolupracují: