Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

nukleace ledu primární
angl: primary ice nucleation slov: primárna nukleácia ľadu něm: primäre Eisnukleation f rus: первичное образование ледяных частиц  2014
podpořila:
spolupracují: