Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

nukleace ledu primární
angl: primary ice nucleation slov: primárna nukleácia ľadu rus: первичное образование ледяных частиц něm: primäre Eisnukleation f  2014
podpořila:
spolupracují: