Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

bahno tlakové
slang. označení pro nevýraznou oblast nižšího a rovnoměrně rozloženého tlaku vzduchu redukovaného na hladinu moře, která se vytváří především v létě nad pevninou. Jednou z příčin je přehřátí zemského povrchu v důsledku insolace. V tlakovém bahnu mohou vznikat místní bouřky doprovázené často přívalovým deštěm.
angl: flat low, shallow low slov: tlakové bahno něm: flaches Tief n fr: marais barométrique m rus: барическое болото  1993-a3
podpořila:
spolupracují: