Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

bahno tlakové
slang. označení pro nevýraznou oblast nižšího a rovnoměrně rozloženého tlaku vzduchu redukovaného na hladinu moře, která se vytváří především v létě nad pevninou. Jednou z příčin je přehřátí zemského povrchu v důsledku insolace. V tlakovém bahnu mohou vznikat místní bouřky doprovázené často přívalovým deštěm.
angl: flat low, shallow low; slov: tlakové bahno; něm: flaches Tief n; fr: marais barométrique m; rus: барическое болото  1993-a3
podpořila:
spolupracují: