Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

stratopauza
vrstva atmosféry Země oddělující stratosféru a mezosféru. Leží ve výšce kolem 50 km. Teplota se zde pohybuje kolem 270 K (0 °C).
angl: stratopause; slov: stratopauza; něm: Stratopause f; rus: стратопауза  1993-a3
podpořila:
spolupracují: