Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vítr alobarický
angl: allobaric wind; slov: alobarický vietor; rus: аллобарический ветер  1993-a1
podpořila:
spolupracují: