Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zpráva o měsíčních aerologických průměrech z pozemní stanice (CLIMAT TEMP)
do června 2010 meteorologická zpráva sestavovaná podle kódu CLIMAT TEMP a vysílaná pravidelně po skončení daného kalendářního měsíce. Současně se zprávou CLIMAT TEMP byla zrušena také zpráva CLIMAT TEMP SHIP o měs. průměrech aerol. hodnot ze stanice na lodi.
angl: Report of monthly aerological means from a land station (CLIMAT TEMP); slov: správa o mesačných priemeroch aerologických hodnôt z pozemnej stanice; něm: CLIMAT TEMP-Meldung; rus: КЛИМАТ-ТЕМП  1993-a3
podpořila:
spolupracují: