Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

stanice meteorologická reprezentativní
meteorologická stanice umístěná tak, aby její měření a pozorování vystihovala režim počasí v širším okolí. Viz též pozorování meteorologické reprezentativní.
angl: representative station slov: reprezentatívna meteorologická stanica rus: репрезентативная станция něm: repräsentative Station f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: