Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

paranthelium
Termín se skládá z řec. παρα- [para-] „vedle, po straně“ a slova antihélium.
angl: paranthelion; slov: paranthélium; něm: Nebengegensonne f; rus: парантгелий  1993-a1
podpořila:
spolupracují: