Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

izohypsa relativní
v meteorologii izohypsa spojující místa se stejnou vert. vzdáleností dvou izobarických hladin (ploch), tj. místa se stejnou tloušťkou vrstvy vzduchu mezi dvěma izobarickými hladinami, vyjádřenou v geopotenciálních metrech. Relativní izohypsu lze interpretovat jako izotermu prům. virtuální teploty vzduchu dané vrstvy. Relativní izohypsy se v met. službě nejčastěji konstruují pro vrstvu 1 000 až 500 hPa, a to po 40 geopotenciálních metrech.
angl: relative isohypse, thickness line slov: relatívna izohypsa něm: relative Isohypse f rus: относительная изогипса  1993-a2
podpořila:
spolupracují: