Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

koeficient pluviometrický
syn. kvocient pluviometrický – charakteristika poměrného rozložení atm. srážek během roku, stanovená jako podíl skutečného úhrnu srážek za určitý měsíc a úhrnu, který by spadl v tomto měsíci v případě rovnoměrného rozložení srážek během roku. Je obdobou častěji používaných relativních srážek. Na klimatologických mapách se znázorňuje pomocí izomer.
angl: hyetal coefficient, pluviometric coefficient slov: pluviometrický koeficient něm: pluviometrischer Koeffizient m rus: плювиометрический коэффициент  1993-a3
podpořila:
spolupracují: