Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tok světelný
zářivý tok vyjádřený ve fotometrických jednotkách, tj. hodnocený z hlediska opt. vjemu, jímž působí na prům. zdravé lidské oko. V soustavě SI je jednotkou světelného toku lumen (lm). Bodový zdroj světla vysílá do jednotkového prostorového úhlu světelného toku o jednom lumenu, jestliže jeho svítivost je ve všech směrech rovna jedné kandele (cd). Sledováním světelných toků se při některých aplikacích zabývá zejména technická meteorologie.
angl: luminous flux; slov: svetelný tok; něm: Lichtstrom m; rus: световой поток  1993-a2
podpořila:
spolupracují: