Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

lom elektromagnetických vln v atmosféře
angl: atmospheric refraction of electromagnetic waves; slov: lom elektromagnetických vĺn v atmosfére; něm: atmosphärische Refraktion von elektromagnetischen Wellen f; rus: преломление электромагнитных волн в атмосфере  1993-a1
podpořila:
spolupracují: