Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

znečištění ovzduší radioaktivní
angl: radioactive air pollution; slov: rádioaktívne znečistenie ovzdušia; něm: radioaktive Luftverunreinigung f; rus: радиоактивное загрязнение воздуха  1993-a1
podpořila:
spolupracují: