Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

exosféra
vnější část atmosféry Země s horní hranicí kolem 20 000 až 35 000 km, plynule přecházející do meziplanetárního prostoru. V této oblasti je elektronová hustota nízká a nacházejí se zde převážně volné atomy vodíku a hélia. Působení gravitace je slabé, což má za následek, že částice mohou unikat do okolního volného prostoru. Dolní hranici exosféry kladou různí autoři do odlišných výšek v rozmezí zhruba 500 až 700 km nad zemským povrchem.
angl: exosphere, outer atmosphere slov: exosféra rus: экзосфера něm: Exosphäre f fr: exosphère f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: