Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

slunovrat letní
viz slunovrat.
angl: summer solstice; slov: letný slnovrat; něm: Sommersonnenwende; rus: летнее солнцестояние  2019
podpořila:
spolupracují: