Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

cyklona jihopacifická
kvazistacionární zonálně protažená cyklona se středem nejčastěji na 180. poledníku. Jihopacifická cyklona je soustavně oživována cyklonami na jihopacifické polární frontě a antarktické frontě.
slov: juhopacifická cyklóna rus: Южно-тихоокеанский циклон  1993-a3
podpořila:
spolupracují: