Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

mlha frontální
mlha spojená s atmosférickou frontou. Její vznik souvisí jak s advekčními změnami teploty vzduchu, tak s dodatečným nasycením vzduchu způsobeným frontálními srážkami a předfrontálním poklesem tlaku vzduchu. Podle převažující oblasti výskytu, rozlišujeme mlhu předfrontální a zafrontální. Frontální mlha se přesouvá spolu s frontou.
angl: frontal fog slov: frontálna hmla něm: Frontnebel m rus: фронтальный туман  1993-a3
podpořila:
spolupracují: