Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

blesk uvnitř oblaku
blesk, jímž se neutralizují náboje opačné polarity uvnitř téhož oblaku.
angl: intra-cloud discharge; slov: blesk vnútri oblaku; rus: внутриоблачный разряд  2019
podpořila:
spolupracují: