Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

downburst
[daunbé(r)st] – extrémně silný sestupný proud u konvektivní bouře, který je příčinou vzniku ničivých divergujících větrů u zemského povrchu. Horiz. průměr tohoto jevu se pohybuje v rozmezí metrů až desítek kilometrů. Downburst je vázán na konvektivní oblaky, ne však vždy nutně druhu cumulonimbus. Podle horiz. rozsahu ničivých větrů se downburst dělí na macroburstmicroburst. Pro termín downburst, převzatý z angličtiny, se občas používá čes. termín propad studeného vzduchu.
angl: downburst slov: downburst něm: starker Abwind m rus: нисходящий порыв fr: rafale descendante f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: