Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

atmosféra volná
část atmosféry nad mezní vrstvou atmosféry. Ve volné atmosféře není proudění vzduchu podstatně ovlivněno třením o zemský povrch a jeho rychlost lze zpravidla alespoň hrubě aproximovat rychlostí geostrofického větru. Viz též měření aerologické.
angl: free atmosphere slov: voľná atmosféra něm: freie Atmosphäre f fr: atmosphère libre f rus: свободная атмосфера  1993-a1
podpořila:
spolupracují: