Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

atmosféra volná
část atmosféry nad mezní vrstvou atmosféry. Ve volné atmosféře není proudění vzduchu podstatně ovlivněno třením o zemský povrch a jeho rychlost lze zpravidla alespoň hrubě aproximovat rychlostí geostrofického větru. Viz též měření aerologické.
angl: free atmosphere; slov: voľná atmosféra; něm: freie Atmosphäre f; fr: atmosphère libre f; rus: свободная атмосфера  1993-a1
podpořila:
spolupracují: