Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

koeficient odtoku
viz odtok.
angl: runoff coefficient slov: koeficient odtoku rus: коэффициент стока něm: Abflusskoeffizient m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: