Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

plocha izentropická
syn. hladina izentropická – v meteorologii plocha konstantní hodnoty entropie vzduchu. Ve vzduchu nenasyceném vodní párou jsou izentropické plochy současně plochami konstantní potenciální teploty. Viz též izentropa, solenoidy izotermicko-izentropické.
angl: isentropic surface slov: izentropická plocha něm: isentrope Fläche f, Isentropenfläche f rus: изэнтропическая поверхность  1993-a2
podpořila:
spolupracují: