Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kolo malé
syn. halo malé – ve starší české literatuře někdy užíváno jako synonymum pro korónu.
angl: halo of 22°, small halo; slov: halo 22°; něm: 22°-Ring m, kleiner Ring m; rus: гало в 22°, малое гало  1993-a3
podpořila:
spolupracují: