Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tvar oblaku
kategorie mezinárodní morfologické klasifikace oblaků, která blíže určuje vzhled, velikost, strukturu a vývoj oblaku. Oblak určitého druhu může být označen jménem jen jednoho tvaru, určitý tvar se však může vyskytnout u několika druhů oblaků. Podle mezinárodně přijaté klasifikace oblaků rozeznáváme tyto tvary oblaků: calvus, capillatus, castellanus, congestus, fibratus, floccus, fractus, humilis, lenticularis, mediocris, nebulosus, spissatus, stratiformis, uncinus a volutus.
angl: cloud species; slov: tvar oblaku; něm: Wolkenart f; fr: espèce de nuage f; rus: вид облака  1993-b2
podpořila:
spolupracují: